Aktuelt


Influensavaksine

8. oktober 2019 kl. 10:50

Årets influensavaksine er nå kommet, så det er bare å bestille seg time til vaksinering! Vi anbefaler alle risikogrupper (kronisk syke) om å ta vaksina, i tillegg har gravide økt risiko for alvorlig influensasykdom. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet gravide i 2. og 3. trimester å ta influensavaksine. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales også vaksine. 

Helserespons avsluttes 1/1-20

24. september 2019 kl. 11:13

Fra 1/1-20 vil det ikke lengre være mulig å bruke helserespons for å sende SMS til oss. Dette pga høye kostnader. For å komme i kontakt med oss elektronisk, skal dere benytte dere av helsenorge.no, såkalt digital dialog, se informasjon fra 9.mars. Husk at man må samtykke til digital dialog for å kunne benytte seg av denne tjenesten. Den fungerer ganske likt som helserespons, bare at man må logge seg inn ved hjelp av Bank-ID. Dette pga sikkerhetsnivå. Her kan man også stille sikre spørsmål til legen.

Klagemuligheter

27. februar 2019 kl. 09:42

Av og til er det behov for pasienten å fremlegge klager. Ofte kommer disse kun til helsesekretærene muntlig, som må viderebringe dem til leder. Dette er ikke en optimal klagemåte, da det ofte ikke kan gjøres svært mye med en muntlig klage. Pasienter anbefales derfor å opprette en skriftelig klage som sendes til Silje Røssvoll, seksjonsleder. Dette kan gjøres enten i papirform, eller per mail. Mailadresse til Silje Røssvoll er: silje.rossvoll@rana.kommune.no. 

Vi ber derfor våre pasienter om å benytte seg av tjenestevei for å klage, og da i skriftelig form slik at klage kan behandles formelt. 

Primærhelseteam

2. oktober 2018 kl. 16:39

Prosjekt Primærhelseteam:

I juni startet vi opp med Prosjekt Primærhelseteam, et prosjekt i regi av Helsedirektoratet med Bent Høie i spissen.
Primærhelseteam er team bestående av fastleger, 2 sykepleiere og helsesekretærer som skal tilby et bedre helsetilbud til pasienter som ikke får god nok oppfølging. Primærhelseteamene skal jobbe ut fra pasientenes behov, og de skal ledes av en fastlege. I prinsippet kan hvem som helst inkluderes i primærhelseteam, men man må ønske det selv.

Målgruppe: Det vil være særlig fokus på pasienter/brukere med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer og rusavhengighet, de som i medisinen omtales som "skrøpelige eldre", og personer med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser. I disse er det også viktig å nå innbyggere med behov for allmennmedisinske tjenester, men som vurderes som svake etterspørrere.

Sykepleier og fastlege vil i samarbeid gi pasienten hyppig og god oppfølging. Dette får vi til pga at sykepleier gjennomfører gode og strukturerte konsultasjoner som vurderes av fastlege, samt at fastlege utarbeider behandlingsplan for de som måtte trenge det. En konsultasjon hos sykepleier er altså like mye verdt som en konsultasjon hos fastlege, bare at sykepleier ikke kan skrive ut resepter. Er det noe sykepleier mener fastlege må ta tak i, så organsieres det.

Vi anbefaler derfor at våre pasienter vurderer å delta i dette prosjektet, både de som er kronisk syke/eldre/rusavhengige, men også de som bare vil ha en "EU"-kontroll/helsesjekk. Vi kan tilby time uten særlig ventetid til sykepleier, og man får jevn og god oppfølging uansett problemstilling

Info prisliste på attester og div

12. juni 2018 kl. 10:23

Prisliste over diverse attester etc finner dere i menyen under Mer og Dokumenter. Prislisten er nylig oppdatert.

helsenorge.no, gratis dialogtjeneste

9. mars 2018 kl. 07:45

Da det er uenigheter hvorvidt det er rett at pasient skal betale for SMS ved bruk av Helserespons, så føler vi for å informere om at vi også benytter oss av en betalingsfri kommunikasjonstjeneste. Denne heter helsenorge.no, hvor man må logge inn på Min Side ved hjelp av BankID. Der kan man sende meldinger til legesenteret, se alle resepter og bestille resepter, se kjernejournal, og etterhvert kan man også booke seg inn på timer til fastlege (går ikke til vikarer eller turnusleger).

Vi anbefaler derfor alle våre pasienter å logge seg inn på helsenorge.no, og samtykke til dialogtjenester (MÅ gjøres før vi eller dere kan sende digitale meldinger). Denne løsningen er helt gratis, og ikke minst trygg mtp sensitive opplysninger, da det innfrir kravet til sikkerhetsnivå 4.

Vårt råd; begynn å bruk det om dere ikke ønsker å betale for SMS :)

Time på dagen

29. august 2017 kl. 07:28

Fra sommeren 2017 har vi testet ut Time på dagen, og vi syns dette har fungert veldig bra, noe også tilbakemeldinger fra dere pasienter har bekreftet. Vi fortsetter derfor med dette fremover.

Grunnen til dette er at vi har bedre mulighet til å tilby time relativt raskt, i tillegg til at vi har 5 timer hver dag som kan "forhåndsbookes" for de som ønsker litt mer forutsigbarhet.

Ring tidlig om morgenen eller send SMS med timebestilling, så vil dere få time samme dag. På den måten kan dere selv planlegge hvilken dag det passer best å komme til legen. SMS kan også sendes etter kl. 16 dagen før, da blir den lest om morgenen etter.

Legeerklæringer Skoleelever

23. mars 2017 kl. 13:01

For å få legeerklæring ifb med fravær fra skole, så må eleven inn på konsultasjonstime til lege. Dette for at lege skal kunne gi en "lovlig" dokumentasjon på fravær. Eleven bør inn på time samme dag som en er syk, da lege ikke kan tilbakedatere en legeerklæring flere uker bak i tid.

Sykemelding

7. februar 2017 kl. 14:36

Sykemelding lagres her i 1 uke etter at den er skrevet. De aller fleste arbeidsgivere kan nå motta sykemelding elektronisk, så gi gjerne beskjed om dere ikke trenger den på papir. Når sykemeldingen er skrevet så vil det bli laget regning på dette, som blir liggende 2 dager på betalingsautomaten før den sendes ut som faktura. Pasient får beskjed når sykemelding og regning er laget.

Ikke møtt til time

10. oktober 2016 kl. 11:08

Hvis du ikke møter til time, og ikke har gitt beskjed i forkant, så vil du få faktura for legetimen, pålydende 152,- hos ikke spesialist, og 201,- hos spesialist i almennmedisin. Dette gjelder også for barn under 16 år! Dette pga at vi taper refusjoner for barn som ikke har møtt på time.

Gi helst beskjed minimum 24 timer før din legetime hvis du ikke kan møte. Vi har derimot stor forståelse hvis det oppstår uforutsette ting som gjør at du ikke har mulighet til å varsle fra i god tid.

RESEPTBESTILLING

10. desember 2014 kl. 13:29

Ved reseptbestilling gjør vi oppmerksom på at det går 2-3 dager før resepten er klar til avhenting på apotek. Dette skyldes at legene ikke er tilstede på legekontoret hver dag. Bestill derfor resept på dine faste medisiner i god tid før du er fri for medisin.

Om du trenger resept på dagen, vil det påløpe et ekspedisjonsgebyr på 59,-.

Sjekk gjerne status på dine resepter ved å klikke på understående link. 

https://www.mineresepter.no/MineResepter/velkommen.jsp

Tjenesten gir deg som har fått en eller flere elektroniske resepter (e-resepter) oversikt over dine aktive resepter, legemidler/varer du har fått utlevert hos apotek/bandasjist og antall utleveringer som eventuelt gjenstår.