Bannerbilde som viser noe helserelatert

Rana Lokalmedisinske senter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig.

Telefontid :

08.30-11.00 og 12.30-14.30.
Torsdag åpner telefonen kl.09.00.

 

Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt legesenter og vi holder til midt i sentrum. Våre lokaler er på torget i Vallabygget i 2.etg.

Du vil på denne hjemmesiden finne informasjon om legesenterets ansatte, åpningstider, telefontider og adresser.

Legesenteret har 2 turnusleger i siste turnustjeneste som er allmennpraksis, før de er ferdig utdannet som leger. De er under veiledning av fastleger her på senteret. 

Det er mulig å bestille timer, forlenging av sykemelding og resepter via SMS eller på denne siden. Dersom du har behov for akutt time på dagen, vennligst ring.

Vi har betalingsautomat ved utgangen, hvor du kan betale med kort, skrive ut faktura eller få tilsendt giro pr. post. (Ekspedisjonsgebyr ved tilsending).

Dersom du er en samarbeidspartner og ønsker å komme i kontakt med oss, ta gjerne kontakt via mail på postmottak.rana.lms@rana.kommune.no. (Husk ikke sensitive opplysninger via e-post)

Ved livstruende tilstander ring 113.

Lars Røed: Har sluttet som fastlege. Det er per tiden vikar i hans sted, med kontor her på Rana Lokalmedisinske senter. Henvendelser for time skjer her.

Marlene Künne

27. februar 2019 kl. 09:45

Marlene Künne har sagt opp som fastlege hos oss. Vi har fått ansatt en ny, flott lege i denne stillingen som heter Solveig Rogstad. Noen kjenner kanskje til henne fra før, hun har vært turnuslege hos oss i 2018, og er en dyktig og behagelig lege. Hun er imidlertid ute i svangerskapspermisjon frem til i begynnelsen av oktober.

Klagemuligheter

27. februar 2019 kl. 09:42

Av og til er det behov for pasienten å fremlegge klager. Ofte kommer disse kun til helsesekretærene muntlig, som må viderebringe dem til leder. Dette er ikke en optimal klagemåte, da det ofte ikke kan gjøres svært mye med en muntlig klage. Pasienter anbefales derfor å opprette en skriftelig klage som sendes til Silje Røssvoll, seksjonsleder. Dette kan gjøres enten i papirform, eller per mail. Mailadresse til Silje Røssvoll er: silje.rossvoll@rana.kommune.no. 

Vi ber derfor våre pasienter om å benytte seg av tjenestevei for å klage, og da i skriftelig form slik at klage kan behandles formelt. 

Primærhelseteam

2. oktober 2018 kl. 16:39

Prosjekt Primærhelseteam:

I juni startet vi opp med Prosjekt Primærhelseteam, et prosjekt i regi av Helsedirektoratet med Bent Høie i spissen.
Primærhelseteam er team bestående av fastleger, 2 sykepleiere og helsesekretærer som skal tilby et bedre helsetilbud til pasienter som ikke får god nok oppfølging. Primærhelseteamene skal jobbe ut fra pasientenes behov, og de skal ledes av en fastlege. I prinsippet kan hvem som helst inkluderes i primærhelseteam, men man må ønske det selv.

Målgruppe: Det vil være særlig fokus på pasienter/brukere med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer og rusavhengighet, de som i medisinen omtales som "skrøpelige eldre", og personer med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser. I disse er det også viktig å nå innbyggere med behov for allmennmedisinske tjenester, men som vurderes som svake etterspørrere.

Sykepleier og fastlege vil i samarbeid gi pasienten hyppig og god oppfølging. Dette får vi til pga at sykepleier gjennomfører gode og strukturerte konsultasjoner som vurderes av fastlege, samt at fastlege utarbeider behandlingsplan for de som måtte trenge det. En konsultasjon hos sykepleier er altså like mye verdt som en konsultasjon hos fastlege, bare at sykepleier ikke kan skrive ut resepter. Er det noe sykepleier mener fastlege må ta tak i, så organsieres det.

Vi anbefaler derfor at våre pasienter vurderer å delta i dette prosjektet, både de som er kronisk syke/eldre/rusavhengige, men også de som bare vil ha en "EU"-kontroll/helsesjekk. Vi kan tilby time uten særlig ventetid til sykepleier, og man får jevn og god oppfølging uansett problemstilling